Kurumsal / Yönetim Politikası

Sürekli Gelişim, Sürekli Kalite, Her An En İyi Uygulama


Tüm çalışmalarımızın temelinde; hedef ve ilkelerimize sadık kalarak, faaliyet alanlarımızda en kaliteli ürün/hizmetleri üreterek lider bir kurum haline gelmek ve iş ortaklarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratmak amacı yatar.


Sürekli gelişim yaklaşımı ile tüm iştiraklerimizde; verimliliğin uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara yükseltilmesi, yeni ve yaratıcı yaklaşımların desteklenmesi ve tüm çalışanlarımızın gelişimini hızlandıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesini prensip ediniriz.